Eseji Srđana Vučinića o jugoslovenskom filmu


SKC Filmforum, utorak, 18. decembar u 20h, mala sala SKCPredstavljanje knjige "Portreti – 24 sličice u sekundi" u izdanju Filmskog centra Srbije& razgovor sa Srđanom Vučinićem, autorom ove knjige eseja o jugoslovenskom filmu
Portreti – 24 sličice u sekundi
Dela Aleksandra Petrovića, Vatroslava Mimice, Ante Babaje, Puriše Đorđevića, Živojina Pavlovića, Dušana Makavejeva, Emira Kusturice, Bate Čengića, Bore Draškovića, Krsta Papića, Vlatka Gilića, Živka Nikolića, Lordana Zafranovića, Srđana Karanovića, Gordana Mihića, Dušana Kovečevića, Mirka Kovača, Bore Ćosića, Branka Vučićevića, Slobodana Novakovića, Bogdana Tirnanića, Dušana Vukotića i Krste Šakante inspirisali su Srđana Vučinića za mnoštvo kratkih eseja,koji su za ovogodišnji Sajam knjiga sabrani u izdanje Filmskog centra Srbije. Veoma bogatom i za običnog čitaoca krajnje razumljivom leksikom oni oživljavaju filmove i tekstove o filmu od pre više decenija i vraćaju nas u doba najznačajnih ostvarenja jugoslovenske kinematrografije, pokazujući koliko su ona još uvek nedovoljno istražena i ugrađena u kulturološke matrice današnjice. Zrelim stilom, razvijanim kroz mnoštvo filmskih kritika, eseja, i već nekoliko autorskih knjiga, Vučinić je pružio novi doprinos sagledavanju mnogih kultnih filmova koji su prostavili temelje današnje kinematografije u postjugoslovenskim zemljama. Pored isticanja i razrade tih doprinosa, razgovor će,stoga, teći i u smeru preispitivanja načina prevođenja filmskih u tekstualne narative, za šta ova knjiga daje veoma dobar osnov.Original Article