Dr Stankovic, V.D. konzula

Dr Milisav Stankovic je od dr Živote Živkovica, koji se vraca u domovinu, preuzeo dužnost generalnog konzula SR Jugoslavije u Frankfurtu.
Dr Stankovic, koji je do sada obavljao dužnost savetnika za ekonomska pitanja, a sada je v.d. generalnog konzula, roden je u Cacku 1937. godine, Ekonomski fakultet završio je u Sarajevu, a postdiplomske studije u Beogradu. Ekonomiju je doktorirao u Sarajevu, gde je izvesno vreme bio i gostujuci profesor na univerzitetu. Jedno vreme radio je u spoljnotrgovinskim preduzecima bivše Jugoslavije, kao i u Saveznom ministarstvu za finansije.
U diplomatske vode “zaplivao” je 1980. godine, stupivši na dužnost savetnika za ekonomske i finansijske poslove u jugoslovenskoj ambasadi u Moskvi. Na tom mestu se zadržao cetiri godine, a 1988. odlazi u London na dužnost ministra-savetnika, kasnije i privremenog otpravnika poslova u Ambasadi u Londonu. Prošle godine stigao je u Konzulat SRJ u Frankfurtu.
Dr Stankovic je objavio više naucnih i strucnih radova. Govori ruski, engleski i nemacki jezik. Dugogodišnji je sportski radnik, trener džudoa saveznog ranga i nosilac majstorskog pojasa šesti dan.