Bez regruta od 2010. godine?

Komentari na Nacrt zakona o dijaspori

Regruti iz dijaspore, voljno!

Niš dobija počasnog konzula Austrije