Za ljubitelje bazena u Beču

U Frankfurtu opada broj stranaca