Rodoljublje u igri i pesmi

Da li su vam u zavičaju tražili mito?

I Dance pozvali u kolo

U džakovima deca i odrasli

Dejan šampion sa dve ekipe

Etno-zvuci u slavu jubileja

Pesme za decu i roditelje

Stradali su Srbi i istina