Davanja dijaspore – uvesti transparentnost i vratiti poverenje

Iako sveobuhvatan popis pripadnika naše dijaspore i Srba u regionu nikada nije izvršen, prema informacijama diplomatsko-konzularnih predstavništava RS, dijaspora Srbije, uključujući i Srbe u regionu, danas broji oko 5 miliona ljudi, naveo je Vladimir Božović, savetnik predsednice Vlade RS za regionalnu saradnju i odnose sa verskim zajednicama.

Računa se da u rasejanju deluje preko 1300 najrazličitijih asocijacija koje okupljaju naše ljude na svih pet kontinenata a najviše ih je u zemljama Evropske Unije, Severnoj Americi i Australiji.

Istraživanje o filantropskim davanjima iz dijaspore koje je sprovela Fondacija Ana i Vlade Divac u septembru i oktobru 2018. godine, obuhvatilo je više od 5000 ljudi iz 83 zemlje i 529 donatora iz 18 zemalja. Rezultati istraživanja su pokazali da su ključne teme za davanje dijaspore zdravstvo, smanjenje siromaštva i obrazovanje i da 21% građana u dijaspori donira za opšte dobro u Srbiji.

Učesnici panela, kao najvažnije, pokrenuli su pitanje vraćanja poverenja na relaciji matica – rasejanje i transparentnosti finansijskih transakcija, naglasili postojeće pravne kočnice, dali predloge izmena zakonskih okvira.

Mogli su se čuti mnogi primeri dosadašnje dobre prakse kao i načini poboljšanja komunikacije između Srbije i dijaspore gde je istaknuta, već decenijama, ključna uloga Radio Televizije Srbije.

Suzana Gvozdenović Puzović, odgovorni urednik Redakcije programa za dijasporu RTS, i Dragana Živojinović, urednik emisije „Večeras zajedno" Radio Beograda, naglasile su strateški važnu ulogu TV i radio programa naše kuće u ostvarivanju kontakata sa našim ljudima u svetu. Za mnoge u rasejanju, Radio Televizija Srbije je jedina, ili prva, veza sa matičnom državom.

O inicijativama i ciljevima ovog razvojnog projekta, za Program za dijasporu RTS govorili su Ana Divac, Vladimir Božović, savetnik predsednice Vlade RS, Jelena Avramović, predstavnik Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Dan Tana, glumac i producent, Miodrag Jakšić, predsednik Matice iseljenika i Srba u regionu.

Original Article