Da li mali automobili imaju budućnost?

Da li mali automobili imaju budućnost? Mali (i mikro) automobili su veoma popularni, posebno u Evropi. Poznato je da se (a to nije stereotip) u SAD kupuju pre svega velike limuzine koje isu manje opremljene, dok je u Evropi suprotno, više se traže manja vozila ali sa više dopunske opreme i sofisticiranijim sistemima koji se ugrađuju u njih.Original Article