Da je među nama danas bi slavio rođendan. Ovo je srceparajuća pesma Sinana.

Da je među nama danas bi slavio rođendan. Ovo je srceparajuća pesma Sinana.