400 knjiga za đake u rasejanju – saradnja Kulturnog centra Čukarica sa Srpskim dopunskim školama

Akcija „Knjiga za druga“ i druge aktivnosti ponovo okupile korodinatora srpke škole Francuske, Italije i Slovenije sa zaposlenima u Kulturnom centru Čukarica
Foto: arhiva KC Čukarica

Akcija Kulturnog centra Čukarica (iz Beograda) „Knjiga za druga“ inicirala je drugi po redu susret i radni sastanak predstavnika ovoga Centra sa koordinatorkom Srpskih dopunskih škola u Francuskoj, Italiji i Sloveniji Blaženkom Trivunčić. Tom prilikom je predato oko 400 prikupljenih knjiga za školske biblioteke srpskih škola u rasejanju. Pored koordinatorke Trivunčić sastanku je prisustvovala i nastavnika Marija Praizović.

Akcija „Knjiga za druga“ pokrenuta je u oktobru mesecu sa ciljem prikupljanja knjiga za školske biblioteke u dijaspori. Trajaće do kraja školske godine (do juna meseca 2021.) i deo je projekta „Moje nasleđe“ koji je KC Čukarica pokrenuo 2018. godine sa ciljem negovanja kulture govora, pisanja i očuvanja bogatog kulturnog nasleđa.

Na sastanku je bilo reči i o dosadašnjoj saradnji i programima koji su realizovani u 2020. godini, ali i o planovima za narednu godinu. Dogovorene su buduće programske aktivnosti koje imaju za cilj povezivanje učenika sa Čukarice sa učenicima srpskih dopunskih škola u dijaspori.

Original Article