Ekonomija

69

Na temelju čl. 54. i 63. Zakona visokom obrazovanju u HNK/Ž („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 4/12) i čl. 122. Statuta Visoke škole „Logos centar“ Mostar, Senat raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor nastavnika za sljedeće znanstvene oblasti


Ekonomija (predavač i asistent) – 1 izvršilac


Informacijske znanosti (predavač) – 1 izvršilac


Mediji i komunikacije (asistent) – 1 izvršilac


Kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, trebaju ispunjavati uvjete za izbor akademskog osoblja u znanstveno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi iz čl. 54. Zakona o visokom obrazovanju u HNK/Ž („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 4/12) i to:

Predavač visoke škole: minimalno završen stupanj drugog ciklusa i pokazana nastavna sposobnost
asistent: minimalno završen stupanj prvog ciklusa, s najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5


Na visokoj školi nastavu mogu izvoditi i osobe koje imaju zvanja redovnog profesora, izvanrednog profesora i docenta biranog na sveučilištima.

Neophodna dokumentacija za prijavu na Natječaj:

prijava na natječaj sa životopisom
diplome o završenim studijima (dodiplomski, magistarski, doktorski)
rodni list
potvrda o prebivalištu (CIPS)
odluka o izboru u zvanje (ako ste birani na drugim visokoškolskim institucijama)


Kandidati su u prijavi na Natječaj dužni naglasiti koju vrstu angažmana žele (stalni radni odnos na neodređeno ili Ugovor o djelu) na Visokoj školi „Logos centar“.

Natječaj ostaje otvoren 28.11.2016. godine, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti preporučenom poštom ili osobno na adresu:

Visoka škola „Logos centar“ Mostar
Bišće polje bb
88 000 Mostar


Dodatne informacije na tel. 387 36 445 800; 445 801; 445 802 ili na www.logos-centar.com

Article source: http://bih.boljiposao.com/oglasi/ekonomija/40972/

Preuzeto sa: http://www.trazimo.info/ekonomija/

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here