Albanija priznala Srbe kao nacionalnu manjinu

26

Albanija prvi put donosi ovakav zakon, a njegovo donošenje usloivila je Evropska unija nastavkom pregovora za članstvo u toj organizaciji.

„Ovaj zakon reguliše ostvarivanje prava pripadnicima nacionalnih manjina u
Albaniji, u skladu sa odredbama Ustava Albanije, Okvirne konvencije
Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina ratifikovane 1999. godine i
međunarodnih ugovora iz oblasti ljudskih prava“, navodi se između
ostalog u tekstu Predloga zakona.

Pripadnici manjina treba da poštuju pravnu državu, teritorijalnu celovitost i suverenitet Albanije.

Zakonom  se garantuje predstavljanje i negovanje kultura nacionalnih manjina,
etničkih, jezičkih i verskih karakteristika i tradicija, kao i prava u
identifikaciji i obrazovanju.

U članu 3 zakona navodi se da su nacionalne manjine sada formalno priznate zakonom, na inicijativu Vlade i na predlog ministra unutrašnjih poslova, a na osnovu zahteva
predstavnika manjina.

Prema popisu stanovništva, u Albaniji živi 155, a nezvanično oko 40.000 Srba.

Preuzeto sa: http://www.svevesti.com/a324754-albanija-priznala-srbe-kao-nacionalnu-manjinu

POSTAVI ODGOVOR